Metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Helsingin seudun kauppakamarin laatiman vision mukaan Helsingin seutu on vuonna 2050 Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue. Seudun väestö on kasvanut tuntuvasti etenkin ulkomaisen muuttovoiton myötä. Yrityskanta on kasvanut, ja seutu saa merkittäviä ulkomaisia investointeja vuosittain. Seutu on johtava kestävän kehityksen kokeilualusta, jossa tehdyt innovaatiot näkyvät globaalisti ilmastonmuutosta torjuttaessa. 

Metropolin merkittävyys ei näy riittävästi resurssoinnissa

Tällä hetkellä Helsingin seudulla, jonka maapinta-ala on vain reilun prosentin koko maasta, asuu 28 prosenttia Suomen väestöstä, sijaitsee 33 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Uusista yrityksistä ja työpaikoista merkittävä osa syntyy Helsingin seudulle, alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä ja metropolialueelle tehdyt liikenneinvestoinnit ja innovaatiot hyödyttävät koko maata. 

On hämmästyttävää, miten pienen painoarvon metropolialue on tärkeydestään huolimatta saanut viime kausien hallitusohjelmissa. Myös täällä on erityishaasteita – monimuotoinen väestöpohja, korkeat asumiskustannukset, nuorisoikäluokkien kokoon nähden riittämättömät korkeakoulupaikat – joiden ratkaisemiseen tarvitaan resursseja. 

Työvoiman saatavuudessa Helsingin seutu on hännänhuippu.

Pia Pakarinen

Maakuntasarjassa painiessamme emme saa unohtaa, miten paljon tärkeämpää koko Suomen kannalta olisi Helsingin seudun menestymisen vertaaminen pohjoismaisiin kaupunkeihin, joiden kanssa kisaamme kansainvälisistä investoinneista ja työvoimasta. Helsingin seutu on ainoa Itämeren alueen metropoleista – Kööpenhamina, Tukholma, Göteborg, Malmö, Oslo – missä asukaskohtainen bruttokansantuote on laskenut 2010-luvulla. Tässä vertailussa Helsingin seudun työllisyys on alhaisin ja työttömyys korkein. Koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä tutkimus- ja kehitysmenoissa Helsingin seutu on pohjoismaisten verrokkien hännänhuippu. 

Metropolialue tarvitsee seuraavassa hallitusohjelmassa valtion huomion ja panostuksen tuottaakseen tulevaisuudessakin innovaatioita, kasvua ja hyvinvointia – koko Suomen hyväksi.  

Scroll