Miksi EU-vaaleissa kannattaa äänestää?

Miksi EU-vaaleissa kannattaa äänestää?

EU:n perussopimusten muutokset ovat vuosien varrella vähitellen kasvattaneet Euroopan parlamentin toimivaltaa. Parlamentti vaikuttaa nykyään merkittävällä tavalla unionin lainsäädäntöön ja budjettiin. Liki viidennes Suomen lainsäädännöstä on puolestaan sidoksissa Euroopan unioniin, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen. 

Komission vuonna 2019 laatimissa poliittisissa suuntaviivoissa keskityttiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja Euroopan digitaaliseen valmiuteen. Suuntaviivat ovat vaalikausikohtaisia ja uusi vaalikausi alkaa 2024. Suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää, että päästötavoitteista pidetään edelleen kiinni, mutta vihreän kehityksen ohjelmaa käännetään tulevalla kaudella teknologianeutraaliksi. Lisäksi Euroopan kilpailukyvyn kasvattamisella on oltava ensi kaudella erityinen painoarvo.  

EU:n perussopimusten muutokset ovat vuosien varrella vähitellen kasvattaneet Euroopan parlamentin toimivaltaa. Parlamentti vaikuttaa nykyään merkittävällä tavalla unionin lainsäädäntöön ja budjettiin. Liki viidennes Suomen lainsäädännöstä on puolestaan sidoksissa Euroopan unioniin. 

Kotimaassakaan ei pidä odotella passiivisena, mitä Brysselistä mahtaa olla tulossa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ollaan liikkeellä, sitä paremmat ovat vaikutusmahdollisuudet.

Ei siis ole yhdentekevää, keitä europarlamentissa on yhteisistä asioista päättämässä. Suomalaisten meppien joukko on edelleen pieni, vaikka Suomi saa kesäkuun eurovaaleissa yhden mepin lisää. Ensi kaudella 720 parlamentin jäsenen joukossa on siis 15 suomalaista. Kukaan heistä yksin tai edes suomalaismepit yhdessä eivät saa näkyvää aikaan. Parlamenttiin pitää valita edustajia, joilla on taidot verkostoitua oman, eurooppalaisen poliittisen ryhmänsä kanssa ja viedä suomalaista näkökulmaa eteenpäin päätöksenteossa. 

Kokemus olisi euroympyröissäkin valttia, mutta noin puolet suomalaismepeistä on luopumassa paikastaan. On ilo huomata, että puolueet ovat näissä vaaleissa selvästi panostaneet ehdokashankintaan, ja ehdolla on kokeneiden parlamentin jäsenten lisäksi runsaasti kotimaisessa politiikassa koeteltuja poliitikkoja. 

Kotimaassakaan ei pidä odotella passiivisena, mitä Brysselistä mahtaa olla tulossa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ollaan liikkeellä, sitä paremmat ovat vaikutusmahdollisuudet. Suomen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut Suomen EU-vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Hallitus siirtyy kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen ja seurantaan. Suomen kansallisen edun edistäminen unionissa on nostettu jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi. Virkamieskoneiston lisäksi myös poliitikkojen on oltava hereillä. 

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin ainoa suoraan vaaleilla valittu elin. Äänestämällä eurovaaleissa voit osallistua demokraattisen päätöksenteon prosessiin ja vaikuttaa siihen, kuka edustaa sinua unionissa. Vain äänestämällä voit antaa panoksesi siihen, millainen suunta Euroopan unionin politiikalla on tulevina vuosina. 

Artikkelista on myös tekoälypohjainen käännös englanniksi, jonka voi lukea tästä

Scroll