Saavutettavuus ja hyvät palvelut ovat metropolialueen keskeinen kilpailutekijä

Saavutettavuus ja hyvät palvelut ovat metropolialueen keskeinen kilpailutekijä

Vantaan lentokenttäalue tuottaa nykyisin yli kolme prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta, kirjoittaa Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen blogissaan.

Maailmanlaajuisen trendin mukaan lentokenttien läheisyyteen keskittyy yhä enemmän toimintoja. Myös Suomessa on nähtävissä, että yritykset haluavat sijoittua logistisesti parhaille paikoille. Pääkaupunkiseudun kasvaessa Vantaasta on kehittymässä koko alueen keskipiste, niin väestöllisesti kuin logistisesti. Siksi ei olekaan merkityksetöntä, miten Vantaa Suomen logistiikkapääkaupunkina kehittyy.

Vantaan Aviapolis on Suomen toiseksi suurin työpaikkakeskittymä, jossa joka päivä edistetään maamme kilpailukykyä ja innovatiivisuutta. Johtavana työpaikkakasvun alueena se on myös paras ponnahduslauta start-up-yrityksille. Eurooppalainen kilpailu investoinneista ja uusista innovaatioista vaatii moderneja verkostoja ja uutta älykästä toimintaympäristöä. Näin ollen Suomen saavutettavuuden vahvistaminen edellyttää rahoitusta ja osallistumista myös EU:lta, jotta säilytämme asemamme ja parannamme kilpailukykyämme.

Suomen saavutettavuuden vahvistaminen edellyttää rahoitusta ja osallistumista myös EU:lta, jotta säilytämme asemamme ja parannamme kilpailukykyämme.

Vantaan lentokenttäalue tuottaa nykyisin yli kolme prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta, joten Aviapoliksen merkitystä ei voi väheksyä. Nykyään alueella on noin 37 000 työpaikkaa, 1500 yritystä ja 20 000 asukasta. Ja näkymä kymmenen vuoden päähän on kiehtova. Tulevaisuudessa 2030-luvulla Aviapoliksen kaavaillaan olevan yksi Vantaan pääkeskuksista: 30 000 vantaalaisen koti ja jopa 50 000 ihmisen työpaikka.

Näen tärkeänä, että EU-rahoitusohjelmat tukevat kaupunkien kestävän liikenteen kehittämistä ja haluamme myös olla mukana EU:n liikenteen kehittämistä koskevien ohjelmien valmistelussa. Metropolialueen liikenneinfrarahoituksen alijäämää on korjattava lisäämällä valtion rahoitusosuuksia valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin ja hyödyntämällä nykyistä paremmin EU-rahoitusta.

Myös lentoliikenteen kestävän kehityksen, uusien polttoaineiden ja lentoliikenteen sähköistymisen kehittämisessä ja edistämisessä tulee Euroopan Unionin olla vahvasti mukana. Aviapoliksen tavoitteena onkin tulevaisuudessa olla Euroopan ympäristöystävällisin lentokenttäkaupunki. Muutos vaatii kuitenkin investointeja, innovaatioita ja kansainvälistä yhteistyötä, jossa haluamme olla mukana. Hyvät lentoyhteydet Suomesta maailmalle sekä kaupunkiraideyhteys Helsinki–Vantaan lentokentälle ovat elintärkeitä koko Suomen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja kilpailukyvynkin näkökulmasta.

Scroll