Kaupunkien asiaa edistetään EU:ssa

Kaupunkien asiaa edistetään EU:ssa

Eurooppaa haastaa nyt ennennäkemättömällä tavalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kansainvälisten jännitteiden kasvu, geotalouden nousu ja uudenlainen blokkiutuminen. Kilpailu raaka-aineista, infrastruktuurista ja teknologioista kiristyy, energiakriisi ja inflaatio näkyvät ihmisten arjessa. Haasteita, joihin Suomi ei yksin pysty vastaamaan. Tarvitsemme Eurooppaa, kirjoittaa EU-parlamentaarikko ja kokoomuksen eurovaaliehdokas Henna Virkkunen blogissaan.

Kesäkuun eurovaaleissa korostuu Euroopan kilpailukyvyn, talouden ja turvallisuuden vahvistaminen. Kilpailukykyä vahvistaa myös vihreä siirtymä, mutta se on toteutettava oikein. Tulevalla EU-kaudella on keskityttävä järkevään toimeenpanoon, purettava liiallista sääntelyä ja varmistettava sekä siirtymän taloudellinen kestävyys että sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

Ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen kestävän käytön ja teknologisten läpimurtojen aiheuttamat haasteet ratkaistaan yhä useammin kaupungeissa. Ilman kaupunkien aktiivista roolia EU ei saavuta ilmasto- ja energiatavoitteitaan. Kaupungit ovat myös kilpailukyvyn parantamisessa avainasemassa, koska suurin osa tulevaisuuden kannalta tärkeistä ideoista syntyy kaupunkiympäristöissä.

Vuonna 2050 jo noin 80 % EU:n asukkaista asuu kaupungeissa. 

Kaupungistuminen onkin yksi globaaleista megatrendeistä. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Niin myös meillä Euroopassa – ennusteiden mukaan vuonna 2050 jo noin 80 prosenttia EU:n asukkaista asuu kaupungeissa. 

Suomessa kaupungit ovat monessa edelläkävijöitä, ja Euroopan komission mukaan Uusimaa on Kööpenhaminan jälkeen Euroopan toiseksi innovatiivisin alue: Suomen BKT:sta 40 prosenttia tuotetaan Uudellamaalla ja alueella tehdään 50 prosenttia koko maan TKI-investoinneista. Suomi myös tarvitsee kansallisia vetureita, jotka pystyvät kilpailemaan esimerkiksi investointien ja osaavan työvoiman houkuttelussa eurooppalaisten verrokkialueiden kanssa. Tässä Uusimaa on onnistunut hyvin.

EU:n alueella kaupungit ovat järjestäytyneet eri tavoin jokaisen EU-jäsenmaan hallintotavasta riippuen. Vastaavasti myöskään kaupunkien edustus Brysselissä ei noudata yhtä yhteistä kaavaa. EU:n päätöksenteossa alueet ja kaupungit ovat edustettuina alueiden komiteassa, jossa Suomella on yhdeksän jäsentä. Alueiden komitean jäsenet sekä Euroopan parlamenttiin kesäkuussa valittavat 15 suomalaista meppiä edustavat myös suomalaisten kaupunkien etuja.

Suomalaiset kaupungit eivät kilpaile keskenään vaan muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten kaupunkiseutujen kanssa.

Koko Suomen kilpailukyvyssä keskeinen rooli on kasvavilla kaupunkiseuduilla. Suomalaiset kaupungit eivät kilpaile keskenään vaan muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten kaupunkiseutujen kanssa. Kisaa käydään niin investoinneista, työpaikoista kuin osaavasta työvoimastakin. Kaikille Euroopan kaupungeille mm. vihreää siirtymää koskevaa aloitteet, kuten energiatehokkuus rakentamisessa ja asumisessa sekä liikennettä koskevat aloitteet ovat tärkeitä.

Uudessa geopoliittisessa tilanteessa EU- ja NATO-kumppanuuksien tiivistäminen tulee olemaan myös tulevien Euroopan parlamentin jäsenten työn keskiössä. Jotta tätä työtä voidaan tehdä tehokkaasti, on tärkeää, että valitut europarlamentaarikot istuvat valiokunnissa, joita näitä aiheita käsitellään.

EU:n mahdollinen laajentuminen sekä jatkuva sota Ukrainassa vaikuttavat EU:n talouteen. Tällä hetkellä yli puolet EU:n rahoituksesta suuntautuu koheesio- ja maataloustukiin. Näissä Suomi ja pääkaupunkiseudun kaupungit eivät kuulu saajien kärkikastiin. On Suomen, kaupunkien ja koko Euroopan etu, että EU:ssa kohdistetaan lisärahoitusta kilpailukykyä edistäviin toimiin, joilla kannustetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän mahdollistavia ekosysteemejä. Suomella on tähän paljon annettavaa.

Vaikuttaminen EU:ssa tapahtuu yhteistyön tuloksena. Selkeät, konkreettiset ja ratkaisukeskeiset viestit ovat vaikuttamisen avain. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on useampi vastuurooli muun muassa Eurocities-verkostossa, joka on Brysselissä toimiva eurooppalaisten kaupunkien edunvalvontaorganisaatio. Lisäksi Brysselissä toimiva ja pääkaupunkiseudun etuja ajava Helsinki EU Office sekä muut suomalaiset aluetoimistot osallistuvat aktiivisesti eurooppalaiseen keskusteluun, edistäen yhteistyötä muiden eurooppalaisten kaupunkien, alueiden ja sidosryhmien kanssa. Edunvalvonta, joka korostaa rajat ylittävää yhteistyötä, on kaikkein paras mahdollisuus vaikuttaa EU:n tuleviin päätöksiin. Suomalaisten pitää näkyä ja kuulua Brysselissä.

Henna Virkkunen ja muut ehdokkaat tentattavina MetropoliAreena-tapahtumassa 22.5.

Tule MetropoliAreena-tapahtumaan 22.5. kello 15-17 tapaamaan kevään EU-vaaliehdokkaita, osallistumaan keskusteluun ja kuulemaan ehdokkaiden ja puolueiden kantoja Helsingin seudulle tärkeistä EU-vaikuttamisen teemoista. Ilmoittaudu streamiin tai paikan päälle Pasilan Triplaan: MetropoliAreena: EU-vaalit 22.5.2024 – KauppakamariKauppa

Scroll