Helsingin Seudun Kauppakamari

Kauppakamari vauhdittaa yritysten ja elinkeinoelämän menestystä Helsingin seudulla. Kauppakamariin kuuluu yli 7 000 jäsenyritystä ja organisaatiota. Kauppakamari toimii 21 kunnan alueella  

Kauppakamari korostaa metropolialueella tehtyjen ratkaisujen merkitystä koko maan kilpailukyvylle. Uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy merkittävä osa Helsingin seudulle ja alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä.  

Kauppakamari kuvaa hallitusohjelmatavoitteissaan 10 seudullista haastetta ja esittää niihin 32 ratkaisuehdotusta. 

Scroll