Suomi ei menesty ilman metropolialueen kasvua

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Helsingin metropolialue on koko Suomen talouden vetojuhta. Valtion velan huidellessa ennätyslukemissa alueen kasvun vauhdittaminen ratkaisee hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden. Tosiasia on, että globaalissa maailmantaloudessa kilpailukykyiset metropolialueet ovat maiden tärkeämpiä menestystekijöitä. Jos Helsingin seutu häviää kilpailun Euroopan ja maailman muille metropolialueille, vaikutukset ovat dramaattiset koko Suomen taloudelle. Varaa epäonnistumiseen ei ole – metropolialueen kasvu on Suomen kohtalonkysymys. 

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy

Metropolialueen koulutusmahdollisuudet on nostettava ensi hallituskaudella aivan uudelle tasolle. Samaan aikaan kun alueen lasten ja nuorten määrä kasvaa merkittävästi suhteessa muuhun maahan, jatko-koulutusmahdollisuudet ovat heikentyneet. Korkeakoulujen aloituspaikat eivät vastaa läheskään sitä tasoa, jota kasvu edellyttää. Päinvastoin Uudenmaan ja metropolialueen osuus korkeakoulujen aloituspaikoista on vähentynyt vuosien 2016–2021 aikana.  

On tehtävä ratkaisuja, jotka vastaavat metropolialueen todelliseen tarpeeseen.

Juhana Vartiainen

Seuraavan hallituksen tehtäväksi jääkin koulutuspolitiikan alisuorittamisen lopettaminen. On tehtävä ratkaisuja, jotka vastaavat metropolialueen todelliseen tarpeeseen. Jos katsomme pelkästään pääkaupunkiseudun tarvetta esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta, vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme alalle 6000 uutta korkeakoulutettua. Metropolialueen koulutusmahdollisuudet ovat osa myös kansainvälistä kilpailua. Väestömme ikärakenteen muuttuessa kilpailemme suomalaisnuorista myös kansainvälisesti, joita ymmärrettävästi houkuttelee elämä ja opiskelu myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Nykymenolla, jossa koulutuspaikat eivät vastaa kysyntää ja tarvetta, koko Suomi häviää. Tulevina vuosina koulutusresursseja tulee kasvattaa etenkin siellä, missä niistä on eniten kysyntää.

Kansainvälinen kilpailu osaavasta työvoimasta ja investoinneista kovenee entisestään 

Yritysten mahdollisuuteen rekrytoida työntekijöitä tilanteessa, jossa osaavasta työvoimasta kilpaillaan globaalisti, vaikuttaa se, miten sujuvia Suomen oleskelulupa- ja rekisteröintiprosessit ovat. Hitaat ja vaikeat lupaprosessit heikentävät kilpailukykyä ja Suomea investointiympäristönä. Kansainvälisten osaajien, yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupa- ja rekrytointiprosessien tulee vastata nykyajan tarpeita. Tähän sisältyy myös nykyistä laajemman etäasioinnin mahdollistaminen, palvelujen digitalisointi sekä oleskelulupia koskeva neuvonta.  

Suomi tarvitsee talouskasvua, joka ei synny ilman metropolialueen menestystä.

Scroll