Kestävä ja kilpailukykyinen Metropoli

Jukka Mäkelä

Olemme Espoossa, yhdessä muiden kaupunkien kanssa, valmistelleet yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita, joilla nostetaan esiin meille tärkeitä asioita. Uskomme niiden vaikuttavan paitsi kaupunkien ja metropolialueen menestykseen niin samalla koko Suomen menestykseen.

Suomen ainoan metropolialueen merkitys koko maan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille on ilmeinen. Maailmassa on noin 100 metropolialuetta, jotka kilpailevat keskenään tieto- ja osaamisintensiivisistä työpaikoista ja osaajista. On varmistettava, että Suomen laaja verkostomainen metropolialue ja suuret kaupungit menestyvät tässä kilpailussa. Suomalaisen metropolialueen kilpailukyky tarkoittaa mm. seudun elinvoimaa, turvallisuutta, luontoa, laatua, tasa-arvoa, lapsirakkautta, suvaitsevuutta, virikkeellisyyttä, kestävää kehitystä, kumppanuutta, yhteisöllisyyttä, tuloksellisuutta ja tutkimus-, kehitys- ja osaamisinfrastruktuuria.

Maailmassa on noin 100 metropolialuetta, jotka kilpailevat keskenään tieto- ja osaamisintensiivisistä työpaikoista ja osaajista. On varmistettava, että Suomen laaja verkostomainen metropolialue ja suuret kaupungit menestyvät tässä kilpailussa.

Jukka Mäkelä

Se, että meillä Espoossa menee nyt hyvin, perustuu siihen, että olemme Suomen osaamisintensiivisten työpaikkojen veturi. Teemme kumppaneidemme kanssa radikaalia poikkitieteellistä yhteistyötä: Kaupunki yhdessä Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa muodostaa ytimen, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat – start-upit, opiskelijat, huippuyritykset, tutkijat ja tavalliset kansalaiset – luomaan innovaatioita parempaa elämää varten. Meillä on tärkeä tehtävä mahdollistaa tieto- ja osaamisintensiivisten työpaikkojen syntymistä ja juurtumista Espooseen, metropolialueelle ja Suomeen.

Kaupungeilla on kisassa merkittävä rooli paitsi merkittävänä kumppanina niin etenkin kestävän kaupunkirakenteen ja vetovoimaisten palvelujen näkökulmasta. Siksi seuraavassa hallitusohjelmassa on turvattava suurten kaupunkien investointikyky. Ilman kaupungeissa syntyvää kasvua Suomen talous ei ole kestävällä pohjalla.

Vuosien saatossa kaupunkien investointikykyä ja elinvoimaa on nakerrettu monilla toimilla. Metropolialue ja erityisesti pääkaupunkiseutu ei voi toimia koko maan hyvinvoinnin takaajana ilman, että valtio panostaa osaltaan kansantalouden kannalta keskeisimmän kaupunkiseudun taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn, ja tunnistaa ja tunnustaa sen merkityksen. On kohtuutonta, että teemme täällä välttämättömiä investointeja infraan, päiväkoteihin ja kouluihin ja joudumme ottamaan niitä varten velkaa samalla, kun kompensoimme muita. Tarvitsemme rahaa omaan kasvuun, emme voi koko ajan kasvavalla panoksella rahoittaa muita.

Metropolialue tarvitsee valtiolta vaikuttavia tekoja ja vahvaa kumppanuutta, jotta sillä on tulevaisuudessakin mahdollisuudet toimia roolissaan koko Suomen talouskasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen moottorina. Hallituksen ja metropolialueen yhteistyötä tulee ensi vaalikaudella tiivistää kaupunkien talouden, kasvun ja investointikyvyn vahvistamiseksi sekä osaamisen, korkeakoulutuksen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi. On myös varmistettava, ettei kansallisessa päätöksenteossa, alueellisilla tulonsiirroilla tai resurssien siirroilla kunnilta hyvinvointialueille, heikennetä erityisesti lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen rahoitusta.

Metropolialue tarvitsee valtiolta vaikuttavia tekoja ja vahvaa kumppanuutta, jotta sillä on tulevaisuudessakin mahdollisuudet toimia roolissaan koko Suomen talouskasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen moottorina.

Jukka Mäkelä

Espoolaisten ja uusmaalaisten kansanedustajien on tehtävä kaikkensa, että kunta–valtio-suhde on ensi vaalikaudella nykyistä oikeudenmukaisempi. Seuraavassa hallitusohjelmassa pitää turvata metropolialueen kestävän kasvun elementit ja edellytykset.

Scroll